• honestlie
  • hydrosphere
  • awkwardman
  • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

0518 470e
Reposted frombluuu bluuu viazurawianiaczka zurawianiaczka
8374 2d10 500
Reposted fromarumhc arumhc viawasteland wasteland
Reposted fromgruetze gruetze viawasteland wasteland

January 19 2018

8372 eacb 500
Reposted frombearded bearded viawasteland wasteland
7569 3e82 500
Reposted frompunisher punisher viapomoor pomoor

January 18 2018

4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viavouk vouk
0286 6227 500
Reposted bysmutnazupajointskurwysynblackandwhitebynlmwerhamsterhavingdreamsszyderafreewaycavebearwastelandsweetnothinggtacolatawysokojointskurwysyn
0130 1e75 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viazurawianiaczka zurawianiaczka
0017 7ca2 500
Reposted frompunisher punisher
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
0113 2968 500
2999 649e 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapomoor pomoor
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viabutterfly-effect butterfly-effect

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Nie pochwalam szkół. Przeszkadzają w edukacji.
— Terry Pratchett
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viashitsuri shitsuri

January 17 2018

7877 0cd2 500
Reposted from777727772 777727772 viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl